gotowi_home2

InBit Sp. z o.o. – oddział w Łodzi  zaprasza do udziału w projekcie

Gotowi na zmiany

Rekrutacja uczestników do projektu: III. 2022 – VIII. 2022

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia u 90 Uczestników (50K, 40M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lata, z terenu województwa łódzkiego poprzez:

 • identyfikację potrzeb Uczestników,
 • wzmocnienie postawy społecznej i zdrowotnej,
 • nabycie i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • nabycie doświadczenia zawodowego,
 • podjęcie zatrudnienia.

Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach Projektu:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • Indywidualne spotkania z psychologiem,
 • Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych,
 • Trening Rozwoju Interpersonalnego,
 • Indywidualne poradnictwo prawne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • 3 miesięczne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Wartość projektu: 1 434 880,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 219 648,43 zł