Rekrutacja

Zapisy prowadzone są od roku

Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie (pocztą tradycyjną lub osobiście) do Biura Projektu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Klauzula RODO

Kandydaci są także zobowiązani do dostarczenia:
– kopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych)
– kopii aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP)
– oryginału zaświadczenia z ZUS* (dotyczy osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP)

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

*Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie Projektu.